Wentylacja i rekuperacja

Zawsze świeże potwierze - wyższa jakość życia

Systemy wentylacji mechanicznej to najbardziej odczuwalny sposób na poprawnie komfortu życia.

W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej, wentylacja mechaniczna zapewnia optymalny przepływ świeżego w budynkach. Pełna sterowalność i adaptacja systemu do zmieniających się temperatur umożliwia stworzenie w domu klimatu dopasowanego do jego mieszkańców. Powietrze pozbawione zanieczyszczeń oraz zapewnienie właściwej naturalnej cyrkulacji powietrza ułatwia zachowanie czystości w budynku oraz pozwala mu w naturalny sposób oddychać mimo izolacji zewnętrznej, a co za tym idzie eliminuje możliwość rozwoju grzybów i pleśni. Systemy wentylacji są w pełni skalowalne i łatwe w montażu przez co można dobierać je idealnie do specyfiki budynku oraz stosować również w istniejących budynkach. Wentylacja mechaniczna to także realne oszczędności na ogrzewaniu i chłodzeniu budynku dzięki możliwości odzysku ciepła z wymienianego powietrza.

Główne zalety systemów wentylacyjnych:

Zawsze świeże powietrze i naturalny jego obieg

Ochrona przed wilgocią oraz rozwojem pleśni i grzybów

Ograniczenie ilości kurzu, pyłów i alergenów w powietrzu

Ograniczenie przenikania hałasu do wnętrza budynku

Możliwość pełnego zautomatyzowania pracy systemu

Odzysk ciepła. Obniżenie kosztów ogrzewania budynku

Rekuperacja

Rekuperator to urządzanie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku. Ciepło zawarte w wywiewanym powietrzu jest przenoszone w wymienniku ciepła do nawiewanego świeżego powietrza, co pozwala odzyskać nawet do 87% energii, a co za tym idzie zredukować nawet o 1/3 koszty ogrzewania budynku.

Rekuperator to nie tylko odzysk ciepła, ale w pełni zautomatyzowany system zapewniający wysoką jakość powietrza. Wbudowane filtry oczyszczają wprowadzane powietrze, obejście bypass pozwalają wyłączyć odzysk ciepła, aby zapewnić ustawioną temperaturę, a czujniki wilgotności i dwutlenku węgla automatycznie dostarczają świeże powietrze gdy stężenia będą przekroczone.

Chcesz zobaczyć jak system wentylacji i rekuperacji działa w praktyce?

Zapraszamy na pyszną kawę i pokazanie ich działania w siedzibie naszej firmy. Nie czekaj, skontaktuj się z nami i umów na prezentację!

Skontaktuj się z nami